top of page
Modern Office Building

DE VESTE BEWINDVOERING MENTORSCHAP EN CURATELE

Bewindvoering & Curatele: Welkom

BEWINDVOERING, MENTORSCHAP EN CURATELE

Wie om psychische of lichamelijke redenen niet in staat is zelf zijn of haar financiën te regelen, komt in aanmerking voor bewindvoering (beschermingsbewind), mentorschap of curatele.


Ook het hebben van problematische schulden kan een grond zijn voor beschermingsbewind. Een bewindvoerder beheert uw inkomsten en uitgaven en regelt veel administratieve zaken.


Het beschermingsbewind, mentorschap of de curatele wordt uitgesproken door de kantonrechter, jaarlijks legt de bewindvoerder of curator verantwoording af aan de rechtbank.


Normaal gesproken moet u de kosten voor bewindvoering of curatele zelf betalen. Als u echter onvoldoende inkomsten of vermogen heeft, dan vragen wij bijzondere bijstand voor u aan bij uw gemeente.

Iemand kan zelf bewindvoering of curatele aanvragen. Ook de partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes.

* Voor veel mensen kan bewindvoering voorkomen worden door tijdig orde op zaken te stellen. Bij budgetbeheer zijn de kosten lager dan bij bewindvoering. De Veste Budgetbeheer is hierin gespecialiseerd.

Bewindvoering & Curatele: Wie wij zijn

ONZE WERKZAAMHEDEN ALS BEWINDVOERDER

 • Aanvragen van bijzondere bijstand bij de gemeente

 • Aanvragen van zorg- en huurtoeslag

 • Ontvangen van alle financiële post

 • Aanvragen van een schuldenregeling via een kredietbank of elders

 • Aanvragen van verzekeringen (o.a. WA, uitvaart en inboedelverzekering)

 • Betalen van de vaste lasten

 • Betalen van het weekgeld aan de klant

 • Declareren nota’s bij een ziektekostenverzekeraar

 • Inventariseren van de schuldenlast en oplossingen vinden voor de schulden

 • Openen van een bankrekening op naam van de klant

 • Ontvangen van inkomen op de bankrekening van de klant

 • Opstellen van een budgetoverzicht

 • Verzorgen van de belastingaangifte

 • Verzorgen van een Rekening en Verantwoording


De Veste Bewindvoering is lid van de branchvereniging voor professionele bewindvoerders (NBPB)

Bewindvoering & Curatele: Missie

DE PROCEDURE

1. Aanmelding en het maken van een afspraak.

Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen zorgen wij er voor dat er binnen 24 uur met u een gesprek wordt ingepland. Dit is in eerste instantie gratis, geheel vrijblijvend en informatief van aard.


2. Kennismakingsgesprek en evt. aanvragen bewindvoering.​

Tijdens dit gesprek zullen wij samen met u de eventuele aanvraag voor de bewindvoering of curatele invullen. De Veste Bewindvoering en Curatele zal ervoor zorgen dat alle stukken naar de rechtbank worden gezonden.


3. Behandeling aanvraag bewindvoering (duur 6-8 weken).

De rechtbank zal u vervolgens uitnodigen voor een zitting. Indien dit niet mogelijk is dan zal de rechter in bijzondere situaties bij u op locatie langskomen. Tijdens de zitting zal hij u vragen of u akkoord gaat met de benoeming van de bewindvoerder. Daarna stelt de rechter de beschikking op, hiervan ontvangen wij ook een exemplaar. Vervolgens zullen wij een tweede afspraak met u maken om de administratie over te nemen.


4. Intakegesprek.

In dit gesprek nemen wij samen met u alle inkomsten en uitgaven door en stellen aan de hand van deze gegevens een budgetplan op. In dit budgetplan bespreken wij welke vaste lasten er worden betaald en wordt de hoogte van het weekgeld bepaald. Daarnaast wordt er gekeken hoe er op zaken bespaard kan worden en op welke toeslagen er mogelijk nog recht is.


5. Opstarten (duur 4-6 weken).

U krijgt na het intakegesprek het budgetplan nogmaals per post of email toegestuurd, zodat u precies weet wat er maandelijks gaat gebeuren met de inkomsten en uitgaven. Mochten er zich wijzigingen voordoen, bijvoorbeeld verandering van inkomen of wijziging van de vaste lasten, dan passen wij het budgetplan aan. Zo blijft er telkens een actueel overzicht van de situatie.

Na het intake gesprek beginnen wij met het aanschrijven van al uw financiële contacten. Op die manier krijgt u geen financiële post meer op uw huisadres.


6. Uitvoeren van bewindvoering of curatele.

Zodra wij het eerste inkomen hebben ontvangen kunnen wij beginnen met het beheren van uw financiële situatie. Wij nemen dan ook gelijk contact met u op, zodat u weet dat wij dan van start gaan. U krijgt van ons maandelijks een overzicht van alle betalingen.

Uiteraard staat het u altijd vrij om contact met ons op te nemen als u bepaalde vragen heeft. Mocht er onverhoopt toch nog post bij u binnenkomen dan vragen wij dat naar ons door te sturen.


7. Tussentijdse evaluatie.

U kunt tussentijds altijd een gesprek met De Veste Bewindvoering en Curatele afspreken om de lopende zaken door te nemen en overige vragen te stellen.

Bewindvoering & Curatele: Over ons

PRIJZEN BEWINDVOERING EN CURATELE

Onderstaande prijzen zijn vastgelegd door wetgeving en daardoor voor bewindvoering, mentorschap en curatele overal hetzelfde. De Veste Bewindvoering en Curatele onderscheidt zich door haar hoge kwaliteit dienstverlening.

2022 - Tarieven.png
Bewindvoering & Curatele: Geschiedenis

HOE WIJ HET ZIEN

De Veste is al jaren erkend financieel bewindvoerder en werkt dagelijks samen met Rechtbanken, Gemeenten en  GGZ instellingen.


Met trots kunnen wij melden dat al onze bewindvoering cliënten iedere dag rust ervaren. Omdat hun financiële en administratieve zaken op een fijne en betrouwbare manier geregeld zijn. 


Voor veel huishoudens is bewindvoering niet nodig als er tijdig wordt ingegrepen. Dat kan door vroegtijdig degelijk budgetbeheer toe te passen. De kosten van budgetbeheer zijn lager dan die van bewindvoering.


Met De Veste Budgetbeheer ben je er van verzekerd dat jouw financiële zaken altijd op orde zijn. Zo verdwijnt de financiële stress en kan de aandacht gericht worden op positieve zaken.  

Office%20Conference_edited.jpg
Bewindvoering & Curatele: Geschiedenis

CONTACT

Bedankt voor uw bericht, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

Bewindvoering & Curatele: Contact
bottom of page